Piperehabilitering

Eldre skorsteiner er ofte nedbrutt av for eksempel løpesot, kondensvatn eller syre.

Ved slike skader kan piperehabilitering vera påkrevd.

Er skorsteinen kledd med brennbart materiale for eksempel gips eller panel, må tegle skorsteinen oppgraderast.

Piperehabilitering er ei invistering i brannsikkerheit.

Sogn piperehabilitering tilbyr ulike metoder for piperehabilitering. Metoden for piperehabilitering velges ut frå behovet til den aktuelle skorsteinen.

Me nyttar det som skal vera det beste på markedet i dag: Schiedels keramiske røyr og rustfrie, syrefaste røyr. Om skorsteinen er mykje ut av lodd må me bruka flexible røyr.

Piperehabilitering foregår i all hovudsak frå taket (reinsleg).

Nøl ikkje med å ta kontakt for ei uforpliktande befaring.

Me har autorisasjon til å rehabilitere skorsteiner av tegle, betong og elementskorsteiner.

Les meir på www.schiedel.no

Les om farlege piper i Dagbladet